top of page

חברת Viscape מספקת שירותי הדמיה ותיעוד לפרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית, תכנון ערים, התחדשות עירונית, אדריכלות נוף ופרויקטים תחבורתיים. החברה הוקמה ע"י איל מלניק, בעל ניסיון רב בפרויקטים לאומיים, תחבורתיים ועירוניים.

החברה מתמחה בליווי פרויקטים משלבי התכנון הראשונים וההתחלתיים ועד לשלבי התכנון הסופיים. יש לנו ניסיון בהתאמת המוצר לצרכים שונים כגון קשרי קהילה, תסקירי סביבה, ועדות ואישורים, מעקב בנייה, תיעוד משפטי ושיווק ופרסום.

כחלק מהשירותים שהחברה מספקת ישנם: הדמיות סטטיות, סרטונים, מוצרים אינטראקטיביים, צילומי אויר וקרקע ועוד. העבודה נעשית באופן שוטף וצמוד למתכנני הפרויקט ובעלי העניין השונים בפרויקט.

bottom of page